Facebook
Kanał RSS
Aktin 5
Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwiju Regionalnego - Lokalna Grupa Działania
LGD Lider Zielonej Wielkopolski
INFO 24:
01brodnica 020_-_1200_dpi__poprawione_kolory 2012-05-26_12.55.59 dsc05150 dwikozy_-_pomnik_zawiszy_czarnego giecz_11_0088 img_5375 jarocin_ratusz_01 kosciol_z_xiii_wieku_p.w._sw._jana_chrzciciela_we_wlostowie palac_w_rogalinie_ panorama_rynku_-_ksiaz_wlkp. panorama_samborca panorama_zawichostu__fot._m.sudol pechow_-_panorama_klimontowa_od_strony_polnocnej__fot._k.sajecki sluza_w_miejscowosci_peczyny srem_25.04.2010._250 urzad_miejski_w_srodzie_wielkopolskiej wegrce_w_kulinariach_sandomierskich__fot._j.myjak wzgorze_loniowskie_-_kosciol_parafialny_p.w._sw._mikolaja_w_loniowie__fot._m.maj zalew_w_koprzywnicy zamek_jarek_wojciechowski
Znajdujesz się w: Strona główna / O projekcie

O projekcie

 

 - logo_aktin.png

Lider Zielonej Wielkopolski wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej rozpoczęły w 2011 roku przygotowania do realizacji międzyregionalnego projektu współpracy. W następnych latach realizowano projekt współpracy

W ramach realizacji projektu współpracy "Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!" AKTIN 5, realizowane będą następujące cele:

Cel główny I - Wzrost aktywności lokalnych środowisk obu LGD – realizacja celu polegać będzie na aktywizowaniu lokalnych społeczności poprzez działania związane z przybliżeniem wartości społecznych i kulturalnych, zachowaniu i przekazie wartościowych elementów kultury ludowej oraz promowaniu działań artystycznych. Realizacja celu odbywać się będzie w oparciu o zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne, turystyczne występujące na terenie obu LGD.

  1. Wspomaganie inicjatyw lokalnych, społecznych i integracja mieszkańców poprzez wymianę kulturalną w imprezach regionalnych – realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru a także wspieranie lokalnych organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój społeczno- kulturalny. W ramach realizacji celu podjęte zostaną działania popularyzujące unikalne elementy lokalnej kultury, w tym konkursy, przeglądy i rękodzieło ludowe.
  2. Nabywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych – działania podjęte w ramach celu zorientowane będą na rozwój społeczeństwa poprzez wiedzę i umiejętności oparte w szczególności o zagadnienia szeroko pojętej kultury, tożsamości lokalnej, w tym niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  3. Zachowanie dziedzictwa regionów poprzez wydanie publikacji tematycznych  – w ramach realizacji celu wspierane będą wartościowe zjawiska z zakresu kultury i specyfiki obszarów wiejskich. Będą to przedsięwzięcia, których zadaniem jest udokumentowanie i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 - mapa.png

Cel główny II - Rozwój trójsektorowy oraz promocja regionów - realizacja celu polegać będzie na rozwoju potencjału społecznego, publicznego i gospodarczego poprzez stymulowanie warunków do rozwoju biznesu opartego na naturalnych zasobach oraz promowaniu potencjału turystycznego partnerskich regionów.

  1. Utworzenie bazy informacyjnej dla sektora społecznego, publicznego i gospodarczego – w ramach realizacji niniejszego celu planowane jest utworzenie elektronicznej, aktualizowanej bazy danych – narzędzia informacyjnego dla wielu grup podmiotów – turystów, przedsiębiorców, samorządów. Udostępnianie zasobów i informacji dotyczących wielu branż za pomocą sieci internetowej i innych multimedialnych narzędzi może przyczynić się do poprawy współpracy gospodarczej, wzrostu ruchu turystycznego oraz stanowić źródło wiedzy i inspiracji dla społeczności i potencjalnych odbiorców.
  2. Wymiana doświadczeń partnerów projektu i instytucji oraz organizacji skupionych wokół projektu – ze względu na niespójność terytorialną partnerów projektu wymiana doświadczeń bardziej przekłada się na efekty poprzez zaobserwowane przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań niż wymiana doświadczeń z regionem sąsiadującym, gdzie przepływ doświadczeń jest naturalnym następstwem sąsiedztwa.
  3. Promocja i poprawa atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów – zaplanowane w ramach celu przedsięwzięcia kulturalne mają szansę stać się dodatkową atrakcją przyciągającą turystów.

Wzajemna współpraca sprzyjać będzie lepszemu zdefiniowaniu problemów występujących na obszarach działania LGD i sposobów ich rozwiązywania, spójności kierunków rozwoju, wykorzystywaniu posiadanych zasobów oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Dariusz Tomaszewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Lider Zielonej Wielkopolski
Lokalna Grupa Działania

 

Janusz Stasiak
Prezes Zarządu
Lokalna Grupa Działania

Ziemi Sandomierskiej

 

 


O projekcie - galeria

 
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi
IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski
ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp., tel.:61 285 20 13, e-mail: biuro@liderdzielonejwielkopolski.pl, www.liderdzielonejwielkopolski.pl
NIP: 786-16-56-734, Regon: 300648921

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
ul. Ożarowska 1a, 27-600 Sandomierz, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu, www.lgd-sandomierz.eu
NIP: 864-15-77-223, REGON: 830411108